התחברות
הרשמה2577
סגור
https://www.bizly.co.il/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/42/cropped-1599038429.jpeg

פרטי עסק

בנק ירושלים הוא בנק ישראלי הפועל כבנק מסחרי החל משנת 1998, ומתמחה באשראי לנדל"ן, בשוק ההון, חיסכון ובבנקאות בינלאומית.

בנק ירושלים - בנקאות משלימה
rishon lezionבנק ירושלים מציע מגוון ייחודי של שירותים ומוצרים בנקאיים ללקוחות כל הבנקים, תוך שמירה על הערכים המאפיינים אותו - ביטחון, ישראליות, חמימות, נגישות, פשטות, יושר והוגנות. בנקאות משלימה בבנק ירושלים, להתחבר אל הבנק רק במקום בו אתה צריך.

מאז ועד היום
בנק ירושלים, שנוסד בשנת 1963, ממשיך כל העת לבצע מהלכים כדי להתאים את עצמו לצרכים המשתנים של הלקוחות ולחידושים הטכנולוגיים. כיום הוא ממצב את עצמו כבנק דיגיטלי מוביל, המאפשר ללקוחות כל הבנקים לקבל דרכו שירותים בנקאיים מתקדמים. בנק ירושלים נמצא בשליטת יצוא חברה להשקעות בע"מ, חברה ציבורית בבעלות משפחת שובל שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

בנק ירושלים מציע מגוון ייחודי של שירותים ומוצרים בנקאיים
בנק ירושלים נמצא בשליטת יצוא חברה להשקעות בע"מ, חברה ציבורית בבעלות משפחת שובל שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
בשנת 1963 נוסד בנק ירושלים בע"מ כחברה ציבורית בשם בנק ירושלים לפיתוח ולמשכנתאות בע"מ. בשנת 1992 הנפיק הבנק מניות לציבור והפך בכך לחברה שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בשנת 1996 שונה שם הבנק לשמו הנוכחי, בנק ירושלים בע"מ ובשנת 1998 הפך לבנק מסחרי. מאז נהנה הבנק מצמיחה, וכיום לבנק בסיס לקוחות המונה 110,000 בעלי חשבונות, המקבלים שירות ב-18 סניפים ברחבי הארץ. בסיס הלקוחות כולל משקי בית, חברות נדל"ן, חברות מסחריות מענפים שונים, עמותות, מלכ"רים ותושבי חוץ.

חברות-בנות
לבנק ירושלים מספר חברות-בנות, ביניהן חברה לנאמנות של בנק ירושלים בע"מ, עיר שלם סוכנות לביטוח(1996) בע"מ, ירושלים מימון והנפקות (2005) בע"מ ותומר ירושלים בע"מ.

הנהלת הבנק שוכנת בקרית שדה התעופה (איירפורט סיטי).

תחומי התמחות

אשראי צרכני
הבנק ממשיך את המהלך אשר החל בשנת 2010 למתן אשראי צרכני ללקוחות הבנק וללקוחות חדשים. היקף הפעילות בתחום זה ממשיך לגדול תוך שיפור באיכות חיתום האשראי ובהנגשת תהליך החיתום באמצעים דיגיטליים ללקוחות כל הבנקים.

משכנתאות
הבנק עוסק במימון משכנתאות, תחום ליבה בפעילותו הקמעונאית, תוך פיתוח יכולת מקצועית ומומחיות בתחום ומגוון מוצרים ייחודיים.

מימון נדל"ן למגורים
הבנק עוסק במימון בנייה בשיטת הליווי הסגור ומלווה את בנייתם של כ-12% מיחידות הדיור הנבנות בארץ. הבנק פיתח התמחות בפרויקטים להתחדשות עירונית, הכוללים עסקאות פינוי בינוי ותמ"א 38 לסוגיה. בנוסף, עוסק הבנק במימון משכנתאות, תחום ליבה בפעילותו הקמעונאית, תוך פיתוח יכולת מקצועית ומומחיות בתחום ומגוון מוצרים ייחודיים.

שוק ההון
בנק ירושלים חבר בבורסה לניירות ערך ומספק שירותי מסחר בניירות ערך זרים וישראליים, ושירותי ייעוץ השקעות. במהלך שנת 2013 רכש הבנק את חברת כלל פיננסים-בטוחה ניהול השקעות. בהמשך לפעילות שנוהלה בכלל פיננסים-בטוחה, הבנק מציע כיום שירותי מסחר עצמאיים בהיקף נרחב ללקוחות פרטיים, ומאפשר מסחר רציף באמצעות גישה למערכות מסחר מתקדמות ולחדר מסחר בבורסה בישראל, ובמסחר בניירות ערך זרים ברחבי העולם. פעילות זו מאופיינת בצמיחה בהיקף הפעילות ובמספר הלקוחות, בדגש על תחום ניירות הערך הזרים. ההצעה של הבנק ללקוחות היא האטרקטיבית בישראל, וכוללת מערכות מתקדמות, ניתוחים וסקירות כלכליות ומבנה עמלות תחרותי.
כמו כן מציע הבנק שירותי מסחר ללקוחות מתוחכמים ומשקיעים מוסדיים מישראל ומחו"ל, הן בבורסה המקומית והן בשווקים הגלובליים. חדר המסחר ללקוחות מוסדיים מחזיק בנתח שוק משמעותי בין חברי הבורסה שאינם הבנקים הגדולים.

השקעות
הבנק מציע ללקוחותיו מגוון רחב של הזדמנויות להשקעה, בשוק ההון ובפיקדונות בנקאיים. בין היתר מציע הבנק פיקדונות ותוכניות חיסכון אטרקטיביים לכל טווחי ההשקעה, פיקדונות מובנים, ייעוץ השקעות, פלטפורמות למסחר עצמאי ושיתוף פעולה עם מנהלי תיקים. לבנק שירות ייחודי המאפשר ללקוחות כל הבנקים פתיחת חשבון פיקדון דרך האינטרנט.

שירותי בנקאות פרטית ייחודיים לתושבי חוץ
בנק ירושלים מתמחה במתן שירותי בנקאות פרטית לתושבי חוץ. השירות ניתן במספר סניפים ובעיקר בסניף ייעודי שהוקם למטרה זו בירושלים. כל השירותים מסופקים על ידי אנשי מקצוע מיומנים, הבקיאים במגוון שפות. הבנק מציע ללקוחותיו מבחר שירותים בנקאיים המותאמים אישית, כמו MOREFOR™ - הלוואת משכנתא דולרית לתושבי חוץ המעוניינים לרכוש בית שני או להשקיע בנכסים בישראל, פעילות מגוונת בתחום ההשקעות בניירות ערך, שירותי עו"ש וכרטיסי אשראי.

האסטרטגיה העסקית ויעדי הבנק

לבנק תוכנית אסטרטגית אשר במרכזה צמיחה קמעונאית מבוקרת תוך מיקוד בפעילות קמעונאית מתמחה במשכנתאות והמשך פיתוח האשראי הצרכני.
התוכנית גובשה תוך התייחסות למכלול השינויים בסביבה העסקית והתחרותית בה הבנק פועל, אשר משופעת משינויים בהרגלי הצרכן, שינוים טכנולוגים מואצים, שינויים רגולטורים ורפורמות מבניות מתוכננות. הבנק התאים את התוכנית האסטרטגית לשינויים אלה ורואה בהם אתגר לצד הזדמנות לפיתוח אפשרויות עסקיות חדשות. על פי התוכנית הבנק שומר על פרופיל סיכון נמוך הבא לידי ביטוי ביחס הלימות הון, יחס נזילות ורמת מינוף מעל למינימום הרגולטורי הנדרש לצד גיוון הלקוחות ומקורות ההכנסה המימוניים והתפעולים. התוכנית מאזנת בין שיקולי תשואה לסיכון ותביא לשמירה על יציבותו וחוסנו של הבנק, השגת רווחיות נאותה וצמיחה מדודה, וכל זאת תוך השאת ערך לבעלי העניין.

לצורך הגשמת יעדי התוכנית פועל הבנק במספר מישורים כדלהלן:
הרחבת פעילותו של הבנק בתחום האשראי לדיור אשר עומדת בליבת העסקים של הבנק. הבנק רואה באשראי לדיור את מנוע ההכנסה העיקרי שלו ובהתאם לכך ימשיך להשקיע מאמצים בפיתוח ובהרחבת הפעילות.
בתחום האשראי הצרכני, ממשיך הבנק את המהלך אשר החל בשנת 2010, למתן אשראי צרכני ללקוחות הבנק וללקוחות חדשים. היקף הפעילות בתחום זה ממשיך לגדול תוך שיפור באיכות חיתום האשראי ובהנגשת תהליך החיתום באמצעים דיגיטליים ללקוחות כל הבנקים.
הרחבת הפעילות והעמקת ההתמחות של הבנק בתחומי ניירות ערך, תוך מינוף היכולות המקצועיות. הבנק ימשיך להציע שירותים באיכות גבוהה והצעת ערך פיננסית טובה ומשמעותית ללקוחות קמעונאיים קטנים ויפעל בשנים הקרובות להרחבת בסיס הלקוחות שלו.
הבנק פועל ליישום מדיניות בתחום מתן אשראי למימון פרויקטים ונדל"ן למגורים במסגרת ליווי סגור, בדגש על פוטנציאל צמיחה וללא עלייה ברמת הסיכון הקיימת. לצורך כך, פועל הבנק ליצירת שיתופי פעולה בין הבנק לבין חברות ביטוח וגופים מוסדיים אחרים לשם מתן אשראי לליווי פרוייקטים והנפקת בטוחות לפי חוק מכר וערבויות אחרות. אסטרטגיה זו מאפשרת לבנק להגדיל את התשואה להון הנובעת מפעילות זו תוך הקטנת הסיכון ולהשתמש במומחיות שנצברה לניהול פרויקטים בהיקפים גדולים.
הבנק חותר לשיפור יחס היעילות התפעולי, תוך קיום בסיס עלויות צר ומיטבי כחלק מהתרבות הארגונית של הבנק.
המשך השקעה ביכולות המחשוב של הבנק, לצד שימוש באמצעים טכנולוגיים בכדי לאפשר תקשורת רב ערוצית עם הלקוח, תוך דגש על חווית הלקוח.
הבנק פועל להרחבת ערוצי המכירה הדיגיטליים, תוך גישה לקהלים שאינם בסביבת הלקוחות הנוכחית שלו. הבנק ימשיך לפעול להקטנת התלות בפעילות הסניפים באמצעות שכלול היכולות למכירת פתרונות בנקאיים באופן דיגיטלי מלא ללא הגעה לסניף. בהתאם לכך במחצית הראשונה של 2016 השיק הבנק מודול לפתיחת חשבון למתן אשראי ופיקדון באמצעות המובייל.

 

 

סוג:
בנקאות כספים וכלכלה, גיוסי הון
שנת הקמת:
1964
עובדים:
600
מילות מפתח:
מיקומי עסקים:
21 אחד העם, תל אביב 7526724, מרכז, ישראל

 בנק ירושלים בע"מ סניף רוממה - גאולה (סניף 26) - 21 שמגר, ירושלים 9446126, ירושלים והסביבה, ישראל     076-8095026
 בנק ירושלים בע"מ סניף בנקאות פרטית (סניף 30) - 30 אגרון 30, ירושלים (מול הכניסה למלון וולדורף אסטוריה), ירושלים 9214905, ירושלים והסביבה, ישראל     ‎076-8095030
 בנק ירושלים בע"מ סניף חיפה (סניף 52) - 26 נתנזון, חיפה 3309512, חיפה והסביבה, ישראל     ‎076-8095052
 בנק ירושלים בע"מ סניף באר שבע (סניף 69) - 90 הדסה, באר שבע 8422133, דרום, ישראל     ‎076-8095069
קבצים מצורפים:

הלוואה טובה ירושלים - הלוואה דיגיטלית בלי לצאת מהבית, ללקוחות כל הבנקים

bg home page

דחיית תשלומי הלוואה או משכנתא

לקוחות יקרים,

בכדי לעזור לכם בתקופת משבר נגיף הקורונה, אנו מאפשרים לכם להגיש בקשה לדחיית תשלומי המשכנתא או ההלוואה הצרכנית שברשותכם.
תוכלו לבחור בדחיית תשלומים מלאה של תשלומי ההלוואה או בדחייה חלקית, הסכום שלא ישולם על ידכם במסגרת דחיית התשלומים (המלאה/החלקית) ייפרס על פני תקופת ההלוואה שנותרה לאחר תום תקופת הדחייה, וישולם בתשלומים חודשיים, באמצעות חיוב חשבונכם, בנוסף לתשלום החודשי בגין ההלוואה. התשלומים שייפרסו יישאו ריבית בהתאם לקבוע בהסכם ההלוואה. דחיית התשלומים אינה כרוכה בעמלה.

איך מגישים בקשה לדחיית תשלומי משכנתא?
 • פשוט וקל! נכנסים לטופס הדיגיטלי להגשת בקשה לדחיית תשלומי משכנתא כאן
 • קוראים היטב את התנאים ודברי הסבר
 • עונים על השאלות במקומות המתאימים ושולחים
 • באפשרותך גם להוריד את טופס הבקשה פיזית כאן, למלא ידנית ולשלוח לכתובת דוא"ל hakpaot.mash@jbank.co.il 
איך מגישים בקשה לדחיית תשלומי הלוואה?
 • פשוט וקל! נכנסים לטופס הדיגיטלי להגשת בקשה לדחיית תשלומי הלוואה צרכנית כאן
 • קוראים היטב את התנאים ודברי הסבר
 • עונים על השאלות במקומות המתאימים ושולחים
 • באפשרותך גם להוריד את טופס הבקשה פיזית כאן, למלא ידנית ולשלוח לכתובת דוא"ל hakpaot.credit@jbank.co.il
הבקשה תיבחן על ידי הבנק, ובהתאם לשיקול דעת הבנק תאושר. במידה ותאושר, תבוצע תוך 8 ימי עסקים.
אנו עושים את כל המאמצים על מנת לעמוד לצדכם ולסייע בתקופה מורכבת זו. עם זאת, חווה המוקד שלנו עומס חריג מהרגיל ולכן אנו ממליצים לכם להגיש את הבקשה לדחייה באמצעות הדוא"ל ולא באמצעות הטלפון.
 
הארכת דחיית תשלומים

לקוחות יקרים,

אם אושרה לכם דחיית תשלומים בהלוואה צרכנית או במשכנתא, והיא טרם הסתיימה תוכלו לבקש כאן את הארכתה. ההארכה תהיה באותם תנאים של בקשת דחיית התשלומים הראשונה שאושרה לכם על ידי הבנק (למעט תקופת ההלוואה אשר תוארך ב-3 חודשים בהלוואה צרכנית בלבד), היא תיבחן על ידי הבנק לפי שיקול דעתו. במידה ותאושר, תבוצע תוך 8 ימי עסקים. הארכה אינה כרוכה בתשלום עמלה.

איך מגישים את הבקשה?

הארכת דחיית תשלומים במשכנתא:

 • נכנסים לטופס הדיגיטלי כאן
 • מתחברים לחשבון שלכם באתר הבנק באמצעות כניסה עם קוד חד פעמי שישלח אליכם לנייד או באמצעות שם משתמש וסיסמא
 • מגיעים ישירות לטופס הארכת משכנתא
 • קוראים היטב את התנאים ודברי ההסבר
 • עונים על השאלות במקומות המתאימים ושולחים
 • לחילופין, באפשרותכם להוריד את טופס הבקשה פיזית כאן, למלא ידנית ולשלוח לכתובת דוא"ל  hakpaot.mash@jbank.co.il

*ניתן להגיש את הבקשה עד לתאריך 30.10.2020

הארכת דחיית תשלומים בהלוואה צרכנית:

 • נכנסים לטופס הדיגיטלי כאן
 • מתחברים לחשבון שלכם באתר הבנק באמצעות כניסה עם קוד חד פעמי שישלח אליכם לנייד או באמצעות שם משתמש וסיסמא
 • מגיעים ישירות לטופס הארכת הלוואה צרכנית
 • קוראים היטב את התנאים ודברי ההסבר
 • עונים על השאלות במקומות המתאימים ושולחים
 • לחילופין, באפשרותכם להוריד את טופס הבקשה פיזית כאן, למלא ידנית ולשלוח לכתובת דוא"ל hakpaot.credit@jbank.co.il

שימו לב! במידה ותקופת דחיית התשלומים שלכם הסתיימה (בוצע חיוב בהלוואתכם לאחר תום תקופת הדחייה) עליכם להגיש בקשה לדחיית תשלומים נוספת באמצעות מילוי הטופס הבא כאן

אנו עושים את כל המאמצים על מנת לעמוד לצדכם ולסייע בתקופה מורכבת זו. עם זאת, חווה המוקד שלנו עומס חריג מהרגיל ולכן אנו ממליצים לכם להגיש את הבקשות באמצעות הטופס המקוון/הדוא"ל ולא באמצעות הטלפון.

הלוואת זמן שקט

במילים פשוטות: נהנים מדחיית תשלום קרן ההלוואה ומשלמים רק על הריבית

אנחנו, בבנק ירושלים, עוזרים לכם לחזור לשגרה עם 'הלוואת זמן שקט', הלוואה לכל מטרה על בסיס לוח שפיצר גרייס שתאפשר לכם לשלם את הריבית בלבד בתקופת הגרייס - עד 6 חודשים, ולהתחיל להחזיר את תשלומי ההלוואה המלאים (על חשבון קרן וריבית) החל מתום תקופת הגרייס.

למי מתאימה הלוואת זמן שקט?

 • למי שאין ביכולתו להחזיר תשלום מלא בגין ההלוואה עכשיו
 • למי שצופה שבעוד מספר חודשים יוכל לעמוד בתשלומי ההלוואה המלאים

למה כדאי לקחת את הלוואת זמן שקט?

 • מתן זמן שקט בתקופה זו של חוסר ודאות או יציבות 
 • יכולת תכנון קדימה של ההוצאות הצפויות וההתנהלות הפיננסית שלכם
 • תוכלו לפרוע את ההלוואה מוקדם וללא עמלות פירעון מוקדם (למעט עמלה תפעולית בסך 60 ₪ נכון למועד פרסום זה)
בברכת חזרה מהירה לשגרה,
בנק ירושלים

לידיעתך, הבקשה לדחייה כפופה לשיקול דעת הבנק ולאישורו. במידה ותאושר, יחולו עליה כל תנאי הסכמי ההלוואות שנחתמו ביניכם לבין הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

סרטונים

מיקום במפה

מפה והכוונה

סקירות עסקיות

הוסף ביקורת

אין ביקורות כרגע

אישור בעלות על בית העסק

לבית העסק עדין לא שוייכה בעלות, אם בית העסק שייך לך, אנא השלם/י את הפרטים החסרים!

אישור בעלות על בית העסק
company map
21 אחד העם, תל אביב 7526724, מרכז, ישראל

אנשי קשר

שוק ההון (+)
מוקד משכנתאות (+)
מוקד משכנתאות ללקוחות קיימים (+)
מוקד שירות (+)

רשתות חברתיות

שעות פתיחה
יום שני :
09:00 - 15:00
יום שלישי :
09:00 - 15:00
יום רביעי :
09:00 - 15:00
יום חמישי :
09:00 - 15:00
יום שישי :
סגור
יום שבת :
סגור
יום ראשון :
09:00 - 15:30
נתוני ימי הפתיחה ושעות הפעילות מתייחסים לסניף תל אביב (051)

המידע המובא באתר זה מביא מקצועיות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. עם זאת, המידע מובא בצורה כללית , לכן השימוש בחומרים המופיעים באתר הם באחריות הקורא בלבד.
אין בעלי האתר או הכותבים בו אחראים על כל נזק או עוגמת נפש העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בחומרים, ההמלצות ושירותים אחרים המובאים באתר.
כל המחירים המוצגים באתר בכל חבילות ההתקשרות השונות הינם בכפוף לתקנון נטרון ישראל בע"מ וניתנים לשינוי מעת לעת | ט.ל.ח - הצהרת נגישות


כל הזכויות שמורות לנטרון ישראל בע"מ © 2022 | מפעילת ביזלי - מרכז העסקים והיזמות של ישראל

.

 

Please publish modules in offcanvas position.