התחברות
הרשמה2117
https://www.bizly.co.il/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/43/cropped-1599041691.jpeg

הקרן הלאומית למדע אושר ונבדק

43 ז'בוטינסקי - כיכר אלברט איינשטיין, ירושלים 9104001, ירושלים והסביבה, ישראל
02-5635782

פרטי עסק

הקרן הלאומית למדע היא הגוף המרכזי התומך במחקר בסיסי פורץ דרך בישראל, על סמך מצוינות מדעית בתחומי הדעת השונים ובמגוון ערוצי תמיכה.

הקרן הלאומית למדע היא הגוף המרכזי התומך במחקר בסיסי פורץ דרך בישראל, על סמך מצוינות מדעית בתחומי הדעת השונים ובמגוון ערוצי תמיכה


danielדבר יו"ר ההנהלה האקדמית - פרופ' דניאל זייפמן

הקרן הלאומית למדע מהווה במשך מספר עשורים כוח המוביל את התמיכה במחקר הבסיסי בישראל. עיקר מימונה של הקרן מקורו במועצה להשכלה גבוהה (המל"ג), דרך הועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת). הקרן מספקת תמיכה למגוון רחב של תחומי מחקר, ביניהם מדעים מדויקים וטכנולוגיה, מדעי החיים ורפואה, מדעי הרוח ומדעי החברה. תמיכה זו מוצעת לחוקרים וחוקרות במוסדות להשכלה גבוהה, מכוני מחקר ובתי חולים בישראל.

משימתה של הקרן מוגדרת כך – "הקרן הלאומית למדע היא הגוף המרכזי התומך במחקר בסיסי פורץ דרך בישראל, על סמך מצוינות מדעית בתחומי הדעת השונים ובמגוון ערוצי תמיכה". זו אמנם משימה ממוקדת היטב, אך הניסוח מעלה מספר שאלות: מהי פריצת דרך? מהו מחקר בסיסי, ומהי מצוינות?

ניסיונות לספק תשובות מדויקות לשאלות אלו נתקלים תמיד בבעיות, ואף עלולים להסב יותר נזק מתועלת. מצד אחד, משמעות מדויקת של כל אחד מהמושגים האלו עשויה לעזור במיקוד משימת הקרן, מצד שני, אנו יודעים שכוחו של הדמיון האנושי גובר על כל הגדרה מסוימת. ייתכן שחוסר הנוחות שמתעוררת כשאנו מנסים לספק הגדרה ברורה למושגים אלו היא מעין מרכיב נוסף של משימת הקרן: הכרה ותמיכה ברעיונות יוצאי דופן, גם אם הם אינם קולעים להגדרה מבוססת היטב. אבל בואו ננסה בכל זאת.

בכל הנוגע ל"פורץ דרך", ההיסטוריה מראה שהגילויים המדעיים המשמעותיים ביותר (פריצות הדרך) לא הושגו כחלק מתוכנית פעולה מוגדרת ומתוכננת היטב. ראשיתן של פריצות דרך אפשריות טמונה לרוב במנה גדושת סקרנות ונחישות סביב תופעה, התנהגות או מאפיין מעולם הטבע שאינם מובנים היטב. בגלל הקושי לתכנן מחקרים, פריצות הדרך מגיעות לרוב ממחקרים בגישת מטה-מעלה, גישה שנמצאת בליבה של אסטרטגיית הקרן.

אולי קל יותר להגדיר מחקר בסיסי ככזה שמטרתו לקדם ולהרחיב את הידע הבסיסי לגבי העולם. הוא ממוקד ביצירת, חיזוק או הפרכת תיאוריות המסבירות תופעות נצפות, ומהווה את מקורן של רוב הרעיונות המדעיים החדשים ולאופן הסתכלותנו על העולם. לעיתים קרובות, מונע מחקר מסוג זה מסקרנות ובסופו של דבר, הוא אמור להזין חידושים בתחומי המדע השימושי. זהו מרכיב קריטי בשרשרת המחקר, מהרעיון הראשוני ועד היישום. מחקר זה הוא בלב תמיכת הקרן.

מצוינות היא אולי המונח הקשה ביותר להגדרה, למרות תפקידה המרכזי במשימת הקרן מזה עשורים רבים. מה הם הקריטריונים למימון, מהו הסרגל ואיך ניתן לקבל החלטות נכונות והוגנות? טרם נוצר תהליך מוגדר שמוביל לתשובה ייחודית ומושלמת, אך מוסכם על רוב האקדמאים שהליך "סיקור עמיתים", על כל מגבלותיו, מהווה את הדרך הטובה ביותר לזהות ולהכיר במצוינות. הליך "סיקור עמיתים" נמצא בליבת העשייה של הקרן והוא זה שמאפשר לנו להגדיל ככל הניתן את השפעת המימון.

חשוב לציין שהקרן מבצעת את עבודתה בעזרת רבים מבני הקהילה המדעית בארץ ובעולם, בהובלת נבחרת קטנה של צוות מקצועי המחויב למשימתה. בלעדיהם, לא היו הדברים קורים, ואנצל הזדמנות זו להודות להם על השקעתם. הקרן היא ארגון ייחודי ומרכיב קריטי באבני הבנין של עולם המחקר בישראל.


המבנה הארגוני

הקרן הלאומית למדע, הינה עמותה רשומה המתנהלת בהנהגת מועצה, ועד מנהל והנהלה אקדמית, הפועלים בתיאום ביניהם ועם מִינהל הקרן, המונה כיום 29 עובדיםהמבנה הארוגני

מידע למנגישים

הצטרפות למאגר החוקרים :

1. מילוי טופס פרטים "משתמש חדש"
על מנת להצטרף למאגר החוקרים של הקרן, יש למלא טופס פרטים אישיים שיופיע בעת לחיצה על כפתור "משתמש חדש" תחת קוביית "כניסת חוקרים", בעמוד הכניסה למערכת ISF online.

2. אישור רשות המחקר של מוסד החוקר
טופס הפרטים יועבר לאישור רשות המחקר במוסד שצויין בטופס כמוסד החוקר. נציגי הרשות יבדקו ויאשרו את בקשת ההצטרפות למאגר הקרן ובכך יאשרו שהחוקר מורשה להגיש דרכה הצעות מחקר לקרן. על נציג רשות המחקר במוסד להיות משתמש רשום בעולם הרשויות במערכת ISF online.

3. אימות פרטים מול עולם החוקרים
נציגי הקרן יבדקו את טופס הפרטים ויאשרו את הצטרפות החוקר למאגר. עם הכנסת החוקר אל מאגר החוקרים של הקרן תשלח אל החוקר הודעת דוא"ל המזמינה אותו אל עמוד ההרשמה ואימות הפרטים מול מערכת ISF online. בעמוד יתבקש החוקר לאמת את זהותו ע"י הקלדת מספר זהות. במידה ונמצאת התאמה בין כתובת המייל ותעודת הזהות מתבקש החוקר לבחור סיסמת כניסה לחשבונו האישי בעולם החוקרים במערכת ISF online.

הרשמה להגשת בקשות :

1. קריאת ההנחיות להגשה
קבצי ההנחיות להגשת בקשה בכל תכניות הקרן ניתנים להורדה מאתר הקרן או מחשבונו האישי של החוקר. יש לקרוא בעיון את ההנחיות להגשת בקשה בתכנית הרצויה.

2. הסכמה לתנאי ההגשה, השיפוט וניהול המענקים
בחשבון האישי במערכת, במסך הרשמה להגשת בקשה יש לקרוא ולהסכים לכללי התוכנית בנוגע להגשת הבקשה, שיפוטה וניהול מענק פעיל במסגרתה. כללים אלו נגישים בחשבון האישי.

3. הגשת טופס הרשמה
מילוי טופס מקוון קצר בן שלושה מסכים, הכוללים פרטים כלליים על הבקשה, פרטי החוקרים המגישים ולעיתים מידע נוסף הנדרש לקביעת זכאות להגשה.

4. בדיקת זכאות
המערכת מעבדת את הנתונים ובודקת את הזכאות להגשה על פי נהלי הקרן המפורסמים בהנחיות להגשה.

5. סיום הרשמה
אם החוקר זכאי להגיש את הבקשה תתקבל הודעת הצלחת ההרשמה על המסך ובהודעת דוא"ל אל החוקר. אם החוקר אינו זכאי תוצג הודעה מתאימה על המסך

הגשה מקוונת מלאה.

1. מילוי טופס הבקשה המקוון
הטופס המלא כולל 18-12 מסכים בהם מזינים נתונים ומעלים קבצים בהתאם להנחיות להגשה

2. בדיקת הטופס, הקבצים ונעילת הבקשה
בסיום הזנת המידע יש לבדוק ולהגיהה בקפידה את הטקסט ולנעול את הבקשה לעריכה.

3. הפקת קובץ PDF של הבקשה
כאשר הבקשה נעולה תאפשר המערכת לייצר קובץ PDF אחד הכולל נתונים שהוקלדו וקבצים שהועלו. קובץ זה משמש לשיפוט הבקשה.

4. בדיקת הקובץ
יש לבדוק בקפידה את הקובץ שנוצר ע"י המערכת ובעיקר לוודא שאין שיבושים בתכנית המחקר הנובעים ממזוגה אל הקובץ הכולל. הקרן לא מאפשרת לבצע תיקונים לאחר המועד האחרון להגשה.
אם יש צורך בתיקונים ניתן לפתוח את הבקשה להמשך עריכה.

5. הגשה
במידה וקובץ תקין ואין צורך בשינויים נוספים יש להגיש את הבקשה לאישור הרשות

הגשת בקשה בקובץ

1. הורדת טופס הבקשה
קבצי טפסי הגשה עבור תכניות המוגשות באופן זה ניתנים להורדה מחשבונו האישי של החוקר ומאתר הקרן. יש למלא את הטופס המתאים בדייקנות על פי ההנחיות להגשה.

2. העלאת טופס הבקשה ונתונים משלימים
לתכניות המוגשות באופן זה קיים טופס מקוון קצר בו ניתן לערוך את הפרטים שהוזנו בהרשמה ויש למלא מספר נתונים נוספים ולהעלות את קובץ טופס הבקשה וקבצים נוספים, כמפורט בהנחיות להגשת בקשה בתכנית.

3. הגשה
יש לבדוק כי כל הנתונים מולאו כנדרש והקבצים הנכונים הועלו. במידה והכל תקין יש להגיש את הבקשה לאישור הרשות

אישור הרשות

1. בדיקת הבקשה
רשות המחקר מקבלת גישת צפיה לכל ההצעות המוגשות דרכה בעולם הרשויות שבמערכת ISFonline. על רשות המחקר לבדוק את הבקשה ולוודא שהוגשה על פי ההנחיות להגשה. הרשות יכולה להחזיר את הבקשה לחוקר לתיקונים.

2. אישור הרשות
על הרשות לאשר את הבקשה במערכת הקרן באופן מקוון לפני המועד האחרון להגשת הבקשה לקרן.

3. עותקים קשיחים
להשלמת חובות ההגשה יש להעביר אל הקרן עותקים קשיחים של הבקשות במסלולים בהם נדרש הדבר בהנחיות.

סרטונים

מיקום במפה

מפה והכוונה

סקירות עסקיות

הוסף ביקורת

אין ביקורות כרגע

company map
43 ז'בוטינסקי - כיכר אלברט איינשטיין, ירושלים 9104001, ירושלים והסביבה, ישראל

אנשי קשר

מידענית תחום מדעי החיים והרפואה
הדר מאיר (+)
אחראית תוכנה
דליה וינר (+)
בודקת תוכנה
נחמה רוזנברג (+)
מידען, תחום מדעי החברה
מיכאל דוידוב (+)
מידענית תחום מדעים מדויקים וטכנולוגיה
פליציה וילדרמן (+)
מידענית, תחום מדעי החיים והרפואה
רבקה ברש (+)
ממונה על קשרי חוץ, הצעות מחקר ומענקים פעילים
לילך ברוך (+)
מנהלת חשבונות
אלכסנדרה אפטקר (+)
אידית וקסמן (+)
מנהלת מדעית תוכניות מיוחדות
ד"ר אלה פייר (+)
מנהלת מדעית תחום ביו-רפואה ותוכנית ביכורה
ד"ר אוה רוקמן (+)
מנהלת מדעית תחום מדעי החברה
ד"ר תמר תומר-פישמן (+)
מנהלת מדעית תחום מדעי החיים
ד"ר רינת פורת (+)
מנהלת מדעית תחום מדעי הרוח והפסיכולוגיה
ד"ר נוחי שיינר (+)
מנהלת מדעית תחום מדעים מדויקים וטכנולוגיה
ד"ר שרה שטלצר (+)
מנכ"לית
ד"ר תמר יפה-מיטווך (+)
מרכזת בכירה אדמיניסטרציה והדרכה
ליאורה משה (+)
מרכזת מדעית, רפואה ממוקדת אישית
ד"ר אילת זמיר (+)
מרכזת מינהל
שרית יעקובוביץ' (+)
מתאמת אדמיניסטרטיבית תחום מדעי הרוח
עפרה נגר (+)
מתאמת אדמיניסטרטיבית, תוכניות מיוחדות
עינת שלום (+)
מתאמת אדמיניסטרטיבית, תחום ביו-רפואה ותוכנית ביכור
אינה ולד (+)
מתאמת אדמיניסטרטיבית, תחום מדעי החברה
יעל אדלר (+)
מתאמת אדמיניסטרטיבית, תחום מדעי החיים והרפואה
יעל פייגין (+)
מתאמת אדמיניסטרטיבית, תחום מדעים מדוייקים וטכנולוג
דנה קלימי (+)
סמנכ"לית
אמירה פהר (+)
סמנכ"לית כספים ותקצוב
רו"ח יוליה דוביז'נסקי (+)
רכזת דוחות כספיים
מירי מלמד (+)
רכזת תוכנה
רגינה יושפה (+)

המידע המובא באתר זה מביא מקצועיות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. עם זאת, המידע מובא בצורה כללית , לכן השימוש בחומרים המופיעים באתר הם באחריות הקורא בלבד.
אין בעלי האתר או הכותבים בו אחראים על כל נזק או עוגמת נפש העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בחומרים, ההמלצות ושירותים אחרים המובאים באתר.
כל המחירים המוצגים באתר בכל חבילות ההתקשרות השונות הינם בכפוף לתקנון נטרון ישראל בע"מ וניתנים לשינוי מעת לעת | ט.ל.ח - הצהרת נגישות


כל הזכויות שמורות לנטרון ישראל בע"מ © 2022 | מפעילת ביזלי - מרכז העסקים והיזמות של ישראל

.

 

Please publish modules in offcanvas position.