התחברות
הרשמה1781
סגור
https://www.bizly.co.il/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/40/cropped-1598791425.jpeg

BDSK - הקרן להלוואות בערבות המדינה אושר ונבדק

3 היצירה, רמת גן 5252141, מרכז, ישראל

פרטי עסק

הקרן לעסקים לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

הקרן לעסקים לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

הקרן להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים הוקמה בשנת 2001 והחלה לפעול בשנת 2003. מטרתה לסייע לכל עסק קטן או בינוני בכל ענף פעילות ובפריסה ארצית רחבה.

לאורך השנים סייעה הקרן בעזרת ערבות המדינה לעשרות אלפי עסקים לצמוח ולהתפתח.
צמיחה זו תרמה גם ליצירת מקומות עבודה במשק והנעת מנוע הצמיחה העיקרי של מדינת ישראל.
הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה מאפשרת לקבל הלוואה לצורכי הון חוזר,
השקעות בעסק והקמת עסק חדש.
ההלוואה ניתנת על ידי הבנק ובערבות המדינה לאחר המלצת הגוף המתאם BDSK והחלטת וועדת אשראי.
DBSK חרטה על דגלה את ערכי השרותיות, הובלה למצוינות ומקצועיות בלתי מתפשרת.
לשם כך, אנו מעסיקים עשרות כלכלנים בפריסה ארצית רחבה, במטרה להעניק את השירות המהיר והמקצועי ביותר. להדרכה, סיוע ולכל שאלה ניתן ליצור קשר.
אודות BDSK.


 

מסלול הון חוזר
מדינת ישראל מעוניינת לעודד צמיחת עסקים קיימים אשר מבקשים להגדיל את הפעילות העסקית ולשם כך זקוקים למימון
פערי אשראי, מימון ייבוא, מלאי, מימון כוח אדם ומערך שיווק.

סכום מקסימלי לקבלת הלוואה

1 .עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ש"ח זכאים לקבל הלוואה עד 500,000 ש"ח.
2. עסקים עם מחזור שנתי מעל 6.25 מיליון ש"ח זכאים לקבל הלוואה בגובה עד 8% מהמחזור השנתי האחרון.
3. הלוואה זו תאושר בוועדת אשראי לאחר המלצת הגוף המתאם BDSK והמלצת הבנק.

ביטחונות

העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 25% מגובה ההלוואה המאושרת.
לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

תקופת ההלוואה

ניתן לקבל הלוואה לזמן ארוך – עד 5 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס עד 6 חודשים
(התשלום על הריבית, ללא חיוב עבור החזר הקרן)

ריבית

ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק.


מסלול השקעות
מדינת ישראל מעוניינת לעודד צמיחת עסקים קיימים אשר מבקשים להגדיל את הפעילות העסקית וזקוקים למימון עבור
השקעה ורכישות להרחבת העסק.

סכום מקסימלי לקבלת הלוואה
1. עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ש"ח זכאים לקבל הלוואה עד 500,000 ש"ח.
2. עסקים עם מחזור שנתי מעל 6.25 מיליון ש"ח זכאים לקבל הלוואה בגובה עד 8% מהמחזור השנתי האחרון.
3. הלוואה זו תאושר בוועדת אשראי לאחר המלצת הגוף המתאם BDSK והמלצת הבנק.

בטחונות

העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 25% מגובה ההלוואה המאושרת.
לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.
העסק נדרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

תקופת ההלוואה

ניתן לקבל הלוואה לזמן ארוך- עד 5 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס של עד 6 חודשים (תשלום על הריבית, ללא חיוב עבור החזר הקרן).

ריבית

ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק.


מסלול הקמה
מדינת ישראל מעוניינת לעודד יזמות והקמת עסקים. לשם כך, הקרן מאפשרת קבלת אשראי בתנאים נוחים
ליזמים מתחילים. סכום מקסימלי לקבלת הלוואה: 500,000 ₪.
הלוואה זו תאושר בוועדת אשראי לאחר המלצת הגוף המתאם BDSK והמלצת הבנק.

מהו עסק בהקמה
1. עסק אשר טרם החל לפעול
2. עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת ובעקבותיה יעבור העסק לסטטוס עוסק מורשה או חברה בע"מ.
3. עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום הקמתו.
4. בעל עסק אשר עד כה הפעיל שירותים ממקום מגורים ומחליט להעביר את העסק למיקום ייעודי ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום הקמתו.
5. יזם אשר רוכש עסק פעיל, ניתן לקבל הלוואה עד גובה של 35% מעלות רכישת העסק. שיעור הביטחונות להלוואה לרכישת עסק זהה למסלול בהשקעה.

בטחונות

בעבור הלוואה של של עד 300 אלף ש"ח יש להעמיד 10% בטחונות.
על כל סכום מעל 300 אלף שח יש להעמיד 25% בטחונות.
לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

תקופת ההלוואה

ניתן לקבל הלוואה לזמן ארוך – עד 5 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס של עד 6 חודשים (תשלום על הריבית, ללא חיוב עבור החזר הקרן).
מתן הגרייס מאפשר לעסק להתחיל לפעול ולייצר יציבות תזרימית עד תחילת החזר ההלוואה.

ריבית

ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק.


מסלול הלוואות ייעודי להשקעות בתעשייה
על רקע חשיבות הגבוהה שרואה הממשלה בשימור ופיתוח ענף היצוא בישראל, הוחלט על הקמת מסלול ייעודי להשקעות בתעשייה  במסגרת  קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים.

 • ההלוואה מיועדת לרכישת נכסים יצרניים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי.
 • במסלול זה ההלוואה המקסימלית עד 90% מסכום ההשקעה או עד 15% ממחזור ההכנסות של העסק, הנמוך מבינהם.

הגדרת השקעות לתעשייה
1. הלוואה אשר מיועדת לרכישת נכסים יצרניים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי, הוספת פעילות חדשה לפעילות הקיימת והעסקת עובדים חדשים הנדרשים במסגרת כל אחד מהנ"ל.
2. הזכאות הינה לעסקים בעלי ותק של 3 שנות פעילות לפחות, ועד 2 הלוואות לעסק.
3. תקופת ההלוואה המקסימלית הינה ל12 שנים וגרייס של 6 חודשים.
4. סכום ההלוואה המקסימלית הינו 90% מסכום ההשקעה או 15%ממחזור ההכנסות של העסק, הנמוך מבניהם.
5. ערבות המדינה: 60% עבור הלוואה ראשונה, 55% עבור הלוואה שנייה.

בטחונות

העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 30% מגובה ההלוואה המאושרת.
במידה והלוואה עבור נכס אז ירשם שעבוד ספציפי על הנכס ללא כל בטוחות נוספות.
לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה

תקופת ההלוואה

ניתן לקבל הלוואה לזמן ארוך – עד 12 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס עד 6 חודשים (התשלום על הריבית, ללא חיוב עבור החזר הקרן)

ריבית

ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק.


מסלול הלוואות ייעודי ליצואנים
על רקע חשיבות הגבוהה שרואה הממשלה בשימור ופיתוח ענף היצוא בישראל, הוחלט על הקמת מסלול ייעודי ליצואנים במסגרת  קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים.

 • הגדרה של יצואן הינה יצוא בהיקף של 250 א' דולר לשנה שקדמה לבקשת ההלוואה.
 • במסלול זה ההלוואה המקסימלית עד 12% ממחזור המכירות לשנה שקדמה לבקשת הלוואה.

הגדרה של יצואן
הגדרה של יצוא היינה יצוא בהיקף של 250 א' דולר לשנה שקדמה לבקשת הלוואה. הלוואה זו תאושר בוועדת האשראי לאחר המלצת הגוף המתאם BDSK והמלצת הבנק.

בטחונות

העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 25% מגובה ההלוואה המאושרת.
לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

תקופת ההלוואה

ניתן לקבל הלוואה לזמן ארוך – עד 5 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס עד 6 חודשים (התשלום על הריבית, ללא חיוב עבור החזר הקרן)

ריבית

ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק.


מסלול חקלאות
מדינת ישראל מעוניינת לעודד צמיחת עסקים בענף החקלאות אשר מבקשים להגדיל את הפעילות העסקית ולשם כך זקוקים למימון פערי אשראי, מימון , מלאי, מימון כוח אדם ומערך שיווק.

פרטי ההלוואה
1. הגדרת חקלאי: חקלאי יוגדר כיצרן אשר עוסק במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה, ואשר מחזור עסקיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה בקרן לא עולה על חמישה מיליון ש"ח. יובהר כי מדובר בענף הצמחי בלבד ולא בענף החי.
2. תנאי המסלול : המדינה תערוב כלפיי הבנק ל85% מסך כל ההלוואה שהועמדה במסגרת מסלול חקלאות.
3. בטחונות להלוואה : הלווה ידרש להציג בטחונות בשיעור של עד 10% מסכום ההלוואה , בנוסף לחתימה על תצהיר התחייבות לרכישת ביטוח כדלהלן: לחץ כאן.
4. מסלול חקלאים 2019 יהיה בתוקף עד לניצול מלוא הסכום, אלא אם המדינה תפרסם הנחיה אחרת בעניין זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

בטוחונות
- העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 10% מגובה ההלוואה המאושרת.
- העמדת ההלוואה תותנה ברכישת פוליסת ביטוח מורחבת לנזקי טבע על ידי הלווה אשר תוסב לזכות הבנק.
- הלווה יחתום על תצהיר כי הוא מתחייב להמשיך ולבטח את עסקיו בפוליסה כאמור לכל אורך תקופה ההלוואה.
לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

תקופת ההלוואה
ההלוואות יעמדו באחד מהמתווים הבאים :
1. מסלול טווח בינוני: הלוואה לתקופה של עד 5 שנים ובסכום של עד 500 אלפי ש"ח. ההלוואה תיפרע לשיעורין בהתאם ללוח סילוקין הרגיל בקרן.
2. מסלול טווח ארוך : הלוואה לתקופה של עד 10 שנים ובסכום של עד 750 אלפי ש"ח עם תקופת גרייס של עד 6 חודשים.

ריבית

ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק.


מסלול לעמותות חברתיות
מסלול לעמותות או מלכרי"ם המספקים שירותים לממשלה בתחום החינוך, רווחה ובריאות.
במסגרת מסלול זה לא ידרשו העמותות להעמיד ערבות אישית, בהתאם לכללי הקרן, אלא ידרשו להמחות את התקבולים מתוקף הסכם ההתקשרות עם המדינה, לבנק.

תנאי המסלול
- העמותה תידרש להציג התקשרות בתוקף עם המדינה בהיקף העולה על 120% מגובה ההלוואה המבוקשת.
- תוקף ההתקשרות יהיה לפחות שמונה חודשים ממועד הגשת הבקשה להלוואה.
- ככל שהעמותה נתמכת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, הכנסות העמותה בשנתיים שקדמו לבקשה יעמדו על פחות מ50% מתמיכה כאמור.
*במסלול זה לא תידרש העמותה להעמיד ערבות אישית.
- טרם העמדת ההלוואה תחתום העמותה על התחייבות בנוסח נספח א' (ר' להלן), לפיה ככל שלא תשלם את ההלוואה כסדרה תהיה המדינה רשאית להעביר לשותפות (הבנק והמוסדי אשר העמידו את ההלוואה) כל סכום המגיע לעמותה מהמדינה מתוקף הסכם ההתקשרות ביניהן, וכן תידרש העמותה להמציא את אישור חשב המשרד הממשלתי בנוסח נספח ב' (ר' להלן). לנספח א'/ ב" לחץ כאן.
- למעט האמור לעיל, שאר תנאי ההלוואה יהיו בהתאם לכללי הקרן.
- המסלול יהיה בתוקף עד להודעה חדשה. הודעה על סיום תוקף המסלול תפורסם כחודש טרם סיומו.

בטחונות

המדינה תערוב כלפי הבנק ל70% מסך כל ההלוואה שהועמדה במסגרת המסלול. העמותה תדרש להציג בטחונות של עד 25% מסכום ההלוואה

תקופת ההלוואה

ניתן לקבל הלוואה לזמן ארוך – עד 5 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס עד 6 חודשים (התשלום על הריבית, ללא חיוב עבור החזר הקרן)\

ריבית

ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק.


 מסלול לנפגעי נגיף הקורונה

על רקע התפרצות נגיף הקורונה, הוחלט על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף.המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים שיציגו קשר בין הקשיים התזרימים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף.
לאור הקמתה של קרן ייעודית חדשה לנפגעי נגיף הקורונה, לטיפול בבקשות אשראי במסלול מהיר ובלוח זמנים קצר; מעתה ואילך, ניתן יהיה להעביר את הבקשות באופן מקוון באמצעות אתר משרד האוצר שכתובתו https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/

הגשת בקשה להלוואה

טפסים שיש לצרף
דוחות מבוקרים לשנים 2016-2018.
מאזן בוחן לשנת 2019-2020.
הצגת דו"חות מע"מ עדכניים לשנת 2019-2020.
טפסי 102 / ביטוח לאומי עובדים לשנת 2019-2020.
דו"ח רשם החברות מלא כולל נסח חברה(לחברה בלבד) ורשם העמותות (לעמותות בלבד).
דו"חות עסקים / חברות קשורות (במידה ויש) דו"חות מבוקרים לשנים 2017-2018+ מאזן בוחן לשנת 2019.
ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ושלושה חודשי עו"ש לכל חשבונות הבנק של העסק / החברה. לחברה בשנת פעילות ראשונה, לעוסק מורשה ולבעל מניות המזיק מעל 70% בחברה יש להציג את נתוני הבנק גם בחשבונותיו הפרטים של בעל העסק / החברה.
דו"חות פירוט ניכיונות ודו"חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל הלוואות העסק.
במקרה של עוסק מורשה שאינו חברה – דו"חות רווח והפסד ושומות מס.
הצגת אישור הפקדה של 250 ש"ח לחשבון החשב הכללי – משרד האוצר, עבור בדיקה כלכלית.

 • שאלון הגשת בקשה לעוסק מורשה  לחץ כאן
  סט תצהירים לעוסק מורשה  לחץ כאן
  רשימת מסמכים נדרשים לעוסק מורשה  לחץ כאן

תשלום עמלת ערבות מדינה

במועד העמדת ההלוואה הנערבת נדרש הבנק לשלם למדינה עמלת ערבות כתלות בגודל העסק ובהיקף מחזור המכירות השנתי שלו בשנה הקלנדארית הקודמת ליום הגשת הבקשה המלאה לגוף המתאם.
למען הסר ספק יובהר כי הבנק רשאי לגבות את תשלום העמלה מהלווה.
להלן פירוט עמלת הערבות שתגבה כשיעור מסכום קרן ההלוואה הנערבת שתועמד:

 • 1% מהקרן לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם נמוך מ – 25 מליון ש"ח.
 • 1.5% מהקרן לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם גבוה מ – 25 מליון ש"ח ונמוך מ – 50 מליון ש"ח.
 • 2% מהקרן לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם גבוה מ – 50 מליון ש"ח ונמוך מ – 100 מליון ש"ח.

התשלום עבור בדיקת הבקשה הינה 250 ש”ח.
(חובה לשמור ולהגיש את אישור התשלום בצרוף שאלון בקשת הלוואה).
יש לשלם חשבון זה לחשבון החשב הכללי במשרד האוצר עם הגשת בקשה להלוואה.
ניתן לשלם תשלום זה בכרטיס אשראי או באמצעות העברה בנקאית באתר התשלומים הממשלתי.
לתשלום לחץ כאן .

עלות בקשת הלוואה

מוקד התמיכה של שירות התשלומים הממשלתי

טלפון : 02-6664646 שלוחה 7.
דוא"ל : service@ecom.gov.il

סרטונים

מיקום במפה

מפה והכוונה

סקירות עסקיות

הוסף ביקורת

אין ביקורות כרגע

company map
3 היצירה, רמת גן 5252141, מרכז, ישראל

אנשי קשר

עדי ביטון (+)
עמית יקואל (+)
יאיר שטינמנץ (+)
שעות פתיחה
יום שני :
09:00 - 17:30
יום שלישי :
09:00 - 17:30
יום רביעי :
09:00 - 17:30
יום חמישי :
09:00 - 17:30
יום שישי :
סגור
יום שבת :
סגור
יום ראשון :
09:00 - 17:30

המידע המובא באתר זה מביא מקצועיות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. עם זאת, המידע מובא בצורה כללית , לכן השימוש בחומרים המופיעים באתר הם באחריות הקורא בלבד.
אין בעלי האתר או הכותבים בו אחראים על כל נזק או עוגמת נפש העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בחומרים, ההמלצות ושירותים אחרים המובאים באתר.
כל המחירים המוצגים באתר בכל חבילות ההתקשרות השונות הינם בכפוף לתקנון נטרון ישראל בע"מ וניתנים לשינוי מעת לעת | ט.ל.ח - הצהרת נגישות


כל הזכויות שמורות לנטרון ישראל בע"מ © 2022 | מפעילת ביזלי - מרכז העסקים והיזמות של ישראל

.

 

Please publish modules in offcanvas position.